Wspomóż Fundację Słoneczko on-line
Wspomóż Fundację Słoneczko on-line
Kwota:
Tytuł wpłaty:
E-mail:


Płatności obsługiwane przez: Przelewy 24 - płatności on-line
PayPal - płatności on-line

Zbiórka publiczna

Najważniejsze informacje o zbiórkach publicznych

ZBIÓRKI PUBLICZNE

Dnia 03.07.2016 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wydało Fundacji zgodę na prowadzenie zbiórek publicznych na mocy Decyzji Nr 2016/2474/OR.

Najważniejsze informacje o zbiórkach publicznych:


Nasza Fundacja posiada zgodę na prowadzenie zbiórek publicznych na rzecz podopiecznych na terenie całej Polski, w następujących formach:
  • zbiórka dobrowolnych datków do puszki kwestarskiej;
  • zbiórka dobrowolnych datków do skarbony stacjonarnej;
Każda zbiórka powinna być zgłoszona do Fundacji.
Pieniądze gromadzone w ramach zbiórek publicznych mogą być wydatkowane tylko i wyłącznie na cele wskazane przez Ministerstwo w aktualnym pozwoleniu na dany rok (obecnie obowiązuje Decyzja Nr 2015/2733/OR). Podstawa prawna :
  • Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. 2014 poz. 498)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami (Dz. U. Nr 199, poz. 1947 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
  • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).
Decyzję Nr 2015/2733/OR można znaleźć na stronie www.zbiorki.gov.pl

Do góry
Bezpłatne subkonta - bez orzeczenia o niepełnosprawności
Ulotki
Baner
konsultacja psychologiczna

Fundację wspierają - Fundacja Słoneczko Program e-pity by e-file Realizacja: NABU
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Słoneczko"