Wspomóż Fundację Słoneczko on-line
Wspomóż Fundację Słoneczko on-line
Kwota:
Tytuł wpłaty:
E-mail:


Płatności obsługiwane przez: Przelewy 24 - płatności on-line
PayPal - płatności on-line

Zbiórka publiczna

Co należy zrobić po zakończeniu zbiórki publicznej?

Po zakończonej zbiórce należy opublikować wyniki zbiórki np. w prasie lub Internecie

Treść publicznego ogłoszenia powinna zawierać:
  • Nazwę i siedzibę przeprowadzającego zbiórkę publiczną (czyli Fundacja Słoneczko, Stawnica 33A, 77-400 Złotów),
  • Informację o decyzji MAC zezwalającej na organizację zbiórki – Decyzja Nr 2015/2733/OR
  • Datę i numer pozwolenia, np. „na podstawie zezwolenia nr …/215/2733/OR wydanego przez Fundację Słoneczko,
  • Datę zbiórki,
  • Cel zbiórki, np. pomoc i ochrona zdrowia Podopiecznego (imię i nazwisko),
  • Miejsce przeprowadzenia zbiórki,
  • Sumę zebranych ofiar pieniężnych, np. „w wyniku przeprowadzonej zbiórki publicznej zebrano środki pieniężne w kwocie ….zł (słownie:…) z uwzględnieniem formy zbiórki: puszki kwestarskie lub skarbona stacjonarna.
W terminie 14 dni od zakończenia zbiórki osoby odpowiedzialne za zbiórkę są zobowiązane dostarczyć do Fundacji:
  • sprawozdanie z wyniku akcji – Wzór sprawozdania z przeprowadzonej zbiórki publicznej;
  • dowód wpłaty zebranych środków na konto Fundacji (w tytule przelewu należy wskazać Numer Subkonta, Nazwisko i Imię Podopiecznego- zbiórka publiczna nr …215/2733/OR)

UWAGA!

Zebrane środki pieniężne należy wpłacić na poniżej podany numer konta bankowego:
Fundacja Słoneczko
Stawnica 33A, 77-400 Złotów
21 89 44 0003 0000 2088 2000 0070
Tytułem: Numer Subkonta, Nazwisko i Imię Podopiecznego – zbiórka publiczna nr …215/2733/OR

Do góry
Bezpłatne subkonta - bez orzeczenia o niepełnosprawności
Ulotki
Baner
konsultacja psychologiczna

Fundację wspierają - Fundacja Słoneczko Program e-pity by e-file Realizacja: NABU
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Słoneczko"