Wspomóż Fundację Słoneczko on-line
Wspomóż Fundację Słoneczko on-line
Kwota:
Tytuł wpłaty:
E-mail:


Płatności obsługiwane przez:

Subkonta

Zasady zakładania subkont

 

Aby założyć subkonto należy przesłać następujące dokumenty:

  1. Wniosek o założenie subkonta wraz z opisem choroby. Powinna ona zawierać oryginalny podpis kandydata, rodzica lub prawnego opiekuna kandydata oraz dokładny adres zwrotny.
  2. Orzeczenie o niepełnosprawności – kserokopia za zgodność z oryginałem.
  3. Oświadczenie .
  4. W przypadku, gdy kandydat jest pełnoletni, a subkonto zakładają rodzice wymagany jest dokument potwierdzający ich prawo do reprezentowania dziecka.

Wskazane dokumenty należy przesłać na adres:

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Słoneczko"
77-400 Złotów, Stawnica 33

 

Pliki do pobrania:

 

Wniosek o założenie subkonta

Oświadczenie

Oświadczenie o numerze konta

 

Do góry

Realizacja: Agencja Reklamowa NABU