Wspomóż Fundację Słoneczko on-line
Wspomóż Fundację Słoneczko on-line
Kwota:
Tytuł wpłaty:
E-mail:


Płatności obsługiwane przez: Przelewy 24 - płatności on-line
PayPal - płatności on-line

Program Słoneczne Horyzonty

  1. Wolontariusz Roku
  2. Słoneczne Stypendium

Wolontariusz Roku

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Słoneczko realizuje projekt pt. „Słoneczny Horyzont”. Celem projektu jest przyznanie nagrody w plebiscycie Wolontariusz Roku w kategoriach: edukacja, kultura, zdrowie, ekologia, pomoc charytatywna. Tematyka projektu jest skupiona wokół następujących zagadnień:

  • promocja społecznego zaangażowania osób powszechnie znanych,
  • popularyzacja postaw dobroczynnych w społeczeństwie poprzez prezentację
  • przykładów zaangażowania społecznego osób powszechnie znanych zachowanie standardów profesjonalnej i rzetelnej organizacji pozarządowej,
W ramach projektu są prowadzone następujące działania:

LUTY 2023 - MAJ 2023 ETAP NABORU WNIOSKÓW

Od 1 lutego do 31 maja 2023 roku instytucie, organizacje, komitety mogą zgłaszać kandydatów do stypendium za pośrednictwem programu online zamieszczonego na stronie: www.fundacja-sloneczko.pl

CZERWIEC 2023 r. ETAP GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW PRZEZ KAPITUŁĘ

W czerwcu 2023r. Kapituła powołana przez Fundację Słoneczko wybierze wolontariusza roku drogą głosowania zgodnie z Regulaminem Pracy Kapituły. Zostaną przygotowane materiały o laureacie wolontariusz roku w celu prezentacji osobowości na podsumowaniu projektu.

WRZESIEŃ 2023 r. PODSUMOWANIE PROJEKTU

We wrześniu 2023 r., w Hotelu Gromada w Pile odbędzie się Słoneczna Gala, podczas której będzie wręczona statuetka laureatom konkursu. W Gali wezmą udział osoby zaangażowane w realizację działań projektowych, stypendyści i zaproszeni goście. Celem spotkania będzie podsumowanie rezultatów projektu, ogłoszenie zwycięzców stypendystów, aukcje charytatywne oraz podziękowanie za udział w projekcie.

Regulamin I Edycji Plebiscytu Wolontariusz Roku w ramach projektu Słoneczne Horyzonty Złóż wniosek

Słoneczne Stypendium

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Słoneczko realizuje projekt pt. „Słoneczny Horyzont”. Celem projektu jest przyznanie stypendiów osobom z niepełnosprawnością szczególnie wyróżniającym się w trzech kategoriach: nauka, sztuka i sport. Tematyka projektu jest skupiona wokół następujących zagadnień:

  • wsparcie stypendialne dla osób z niepełnosprawnością z województwa,
  • pomoc w realizacji zamierzonych celów,
  • wsparcie merytoryczne w procesie kształcenia,
  • promowanie osiągnięć stypendystów
  • zachowanie standardów profesjonalnej i rzetelnej organizacji pozarządowej,
W ramach projektu są prowadzone następujące działania:

LUTY 2023 - MAJ 2023 ETAP NABORU WNIOSKÓW

Od 1 lutego do 31 maja 2023 roku instytucie, organizacje, komitety mogą zgłaszać kandydatów do stypendium za pośrednictwem programu online zamieszczonego na stronie: www.fundacja-sloneczko.pl

CZERWIEC 2023 r. ETAP GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW PRZEZ KAPIKUŁĘ

W czerwcu 2023r. Kapituła powołana przez Fundację Słoneczko wybierze stypendystów drogą głosowania zgodnie z Regulaminem Pracy Kapituły. Zostaną przygotowane materiały o stypendystach w celu prezentacji ich osobowości na podsumowaniu projektu.

WRZESIEŃ 2023 r. PODSUMOWANIE PROJEKTU

We wrześniu 2023 r., w Hotelu Gromada w Pile odbędzie się Słoneczna Gala, podczas której będą wręczone stypendia laureatom konkursu. W Gali wezmą udział osoby zaangażowane w realizację działań projektowych, stypendyści i zaproszeni goście. Celem spotkania będzie podsumowanie rezultatów projektu, ogłoszenie zwycięzców stypendystów, aukcje charytatywne oraz podziękowanie za udział w projekcie.

WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK 2023 ETAP PODISANIA UMÓW I WYPŁATY STYPENDIUM

W kolejnym etapie projektu zostaną podpisane umowy z laureatami w celu wypłaty stypendium w dwojaki sposób: jednorazowo w kwocie trzy tysiące sześćset złotych, w każdych z dwóch lat, lub w równych miesięcznych ratach w kwocie trzysta złotych wypłacanych przez okres dwóch lat. Stypendyści będą informować Fundację o celowości wykorzystania wsparcia, o swoich nowych osiągnięciach i sukcesach.

Regulamin Plebiscytu na Stypendium Fundacji Słoneczko w ramach Projektu Słoneczne Horyzonty
Opodatkowanie stypendiów Złóż wniosek

Informacje dodatkowe:

Zasady pracy Kapituły
Regulamin Aukcji Cichej i Głośnej Słonecznej Gali
Patronat
Patronat medialny
Bezpłatne subkonta - bez orzeczenia o niepełnosprawności
Ulotki
Baner
konsultacja psychologiczna

Fundację wspierają - Fundacja Słoneczko Program e-pity by e-file Realizacja: NABU
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Słoneczko"