Proszę wpisać dane wnioskodawcy

Dane osobowe opiekuna/rodzica:

Oświadczam, że poinformowałem/am Nominowanego o chęci zgłoszenia go do Konkursu otrzymałem/am od niego zgodę na nominację i wykorzystanie jego danych osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Słoneczko z siedzibą w Stawnicy, 77-400 Złotów (dalej: „Administrator”) oraz partnerów konkursu, moich danych osobowych, opisanych w Klauzuli Informacyjnej – Stypendium Fundacji Słoneczko w ramach projektu "Słoneczne Horyzonty" dotyczącej przetwarzania danych osobowych, w celu:

  1. Organizacji konkursu Stypendium Fundacji Słoneczko w ramach projektu "Słoneczne Horyzonty",
  2. Informacje o bieżących działaniach Administratora

W tym celu wyrażam zgodę na kontakt ze strony Administratora przy wykorzystaniu następujących form kontaktu: