ANTONINA RINK - 367/R

        Antosia urodziła się w dniu, w którym przypada Międzynarodowy Dzień Muzyki.  W październiku Tosia obchodziła swoje piąte urodziny. To bardzo wesoła i pogodna dziewczynka.

 

        Tosia urodziła się z rzadką wadą wrodzoną ucha: mikrocją z atrezją. Oznacza to, że uszko naszej córki jest wyjątkowe. Jest malutkie, ze zniekształconą, szczątkową, małżowiną uszną i bez wykształconego przewodu słuchowego zewnętrznego. Antosia nie słyszy prawidłowo na to uszko. Możemy to zmienić! W przyszłości czeka ją operacja otwarcia kanału słuchowego, oraz plastyka ucha.

 

Musimy też w szczególny sposób dbać o drugie ucho co nie jest łatwe, ponieważ ze względu na częste przeziębienia Tosi doskwiera przewlekłe wysiękowe zapalenie ucha środkowego, które powoduje dodatkowo niedosłuch przewodzeniowy. Dwa lata temu Tosia przeszła operacje: adenotonsilotomii, myringotomii oraz założenia drenu wentylującego w błonie bębenkowej.

 

Dbamy również o stymulację ucha mikrocyjnego dlatego Tosia nosi aparat słuchowy AD HEAR firmy Medel. Dzięki niemu będzie miała ogromną szansę słyszeć prawidłowo po operacji otwarcia kanału słuchowego. Aparat jest mocowany za pomocą specjalnych plastrów (adapterów), które są przyklejane za uszkiem. Są jednak bardzo kosztowne i trzeba je wymieniać co kilka dni.

 

Tosia jest intensywnie rehabilitowana w zakresie słuchu i mowy. Kilka razy w tygodniu ma zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, emocjonalno-społeczne oraz rewalidacyjne. Tosia jest również pod stałą opieką surdologopedy, surdopsychologa, otolaryngologa, foniatry, audiologa oraz protetyka słuchu.

 

        Dodatkowo musimy bacznie ją obserwować, ponieważ mikrocji często towarzyszy szereg innych wad, które mogą ujawnić się z czasem. Dlatego tak ważna jest stała opieka lekarska oraz szybkie reagowanie na niepokojące objawy i konsultowanie ich ze specjalistami bez zbędnej zwłoki – co też wiąże się z dodatkowymi wydatkami.

 

        Jeśli chcą Państwo nam pomóc prosimy o przekazanie 1,5% podatku lub darowizny na rzecz naszej córki. Dziękujemy!

 

Rodzice Tosi Anna i Tomasz Rinkowie

Konto bankowe:

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SŁONECZKO”, 77-400 Złotów, Stawnica 33A

Nr konta: 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010

W tytule przelewu należy koniecznie wpisać: 367/R Antonina Rink

 

Aby przekazać 1,5 % podatku:

W zeznaniu podatkowym dotyczącym wpłat 1,5% podatku należy podać KRS 0000186434 Fundacji

W miejscu wnioskowanej kwoty należy podać kwotę będącą 1,5% podatku. Kwota może być niższa niż 1,5%, ale nie może go przekraczać.

A w celu szczegółowym należy koniecznie wpisać: 367/R Antonina Rink

 

 

 

Pieniądze które dzięki Wam uda się zebrać na leczenie i rehabilitację Tosi są wpłacane bezpośrednio na jej subkonto w Fundacji. Możemy z nich korzystać tylko i wyłącznie w ramach zwrotu poniesionych kosztów po przedstawieniu faktur imiennych.