JULIA KMIECIK - 148/K

APEL O POMOC DLA JULII

 

  

 

Nasza ukochana córeczka Julia urodziła się 06 stycznia 2007 roku,jest dzieckiem z obcią żonym wywiadem okołoporodowym, ze zdiagnozowanym mózgowym porażeniem dziecięcym cztero-kończynowym. Samodzielnie nie chodzi, nie czworakuje, nie siedzi, nie mówi, ma problemy z koncentracją uwagi. Jej rozwój psychoruchowy jest bardzo opóźniony i nieharmonijny, opóźnione są wszystkie funkcje poznawcze. W badaniu przeprowadzonym na podstawie skali inteligencji dla małych dzieci P.Cattella Julia uzyskała wynik wskazujący na znaczne opóźnienie rozwoju funkcji poznawczych kształtujące się na poziomie upośledzenia umysłowego w stopniu głębokim. Nasza córeczka jest pod stała opieką neurologiczną, rehabilitacyjną, psychologiczną, logopedyczną. Wymaga intensywnej rehabilitacji, odpowiedniego specjalistycznego sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego, intensywnej ogólnorozwojowej stymulacji. Aby Julia miała szanse rozwoju potrzebne są środki finansowe pozwalające pokryć koszty turnusów rehabilitacyjnych, odpowiedniego sprzętu, różnego rodzaju zabiegów i terapii, dlatego zwracamy się do Państwa o pomoc w realizacji tych celów. Tylko w ten sposób możemy dać szanse naszej Julii na sprawniejsze życie, szanse na lepsze jutro.

 

Darowizny na leczenie Juleczki można wpłacać:
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Słoneczko"
Stawnica 33
77-400 Złotów
Bank: SBL Zakrzewo O/Złotów
Nr konta 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010
Z dopiskiem darowizna na leczenie i rehabilitację Julii Kmiecik, symbol 148/K.

 

Możesz przekazać również 1% swojego podatku:

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Słoneczko"
Stawnica 33
77-400 Złotów
Nr KRS: 0000186434

W informacjach uzupełniających- cel szczegółowy 1% należy wpisać dla Julii Kmiecik na leczenie i rehabilitację, symbol 148/K.

 

Dziękujemy za każdą udzieloną nam pomoc i wsparcie.