KRZYSZTOF TYCHONIEC - 41/T

 

Krzyś urodził się w 1996 roku z zespołem wad wrodzonych, z poważną wadą serca (Tetralogia Fallota) zoperowaną w drugim roku życia. Jest niepełnosprawny fizycznie i umysłowo w stopniu głębokim. Nie siedzi samodzielnie, porusza się na wózku, musi być karmiony pokarmem rozdrobnionym. Jego stan zdrowia wymaga specjalnego żywienia, zakupu pieluch jednorazowych oraz  specjalistycznego sprzętu. Ponieważ Krzysiu jeszcze rośnie w roku 2013 zakupiony został większy wózek, pionizator i ortezy. Dzięki środkom z Fundacji Słoneczko (1% podatku) możliwa jest systematyczna rehabilitacja w warunkach domowych, którą prowadzą wykwalifikowani specjaliści. Są to ćwiczenia elongacyjne, rozciągające klatkę piersiową oraz przykurczone stawy uwzgledniające  elementy redresji i trakcji. Ćwiczenia obejmują również mobilizację stawów kolanowych i biodrowych metodą Mulligana oraz naukę czworakowania metodą PNF.
Warto dodać, że Krzyś jest bardzo pogodny, często się uśmiecha, pragnie ciągłej obecności innych osób, lubi muzykę i głośne czytanie, chętnie ogląda ilustracje o wyrazistych kolorach. Jako rodzice staramy się sprostać jego potrzebom czerpiąc z tego radość i siłę na kolejne dni.