MAJA SZYNOL - 715/S

 

Nazywam się Maja Szynol i mam 3 latka. Urodziłam się z Zespołem Downa, niedoczynnością tarczycy i wadą serca.  Moi Rodzice wraz z rehabilitantami walczą o lepszy mój rozwój ruchowy i intelektualny w tym najważniejszym okresie mojego życia. Niedawno temu wykryto u mnie dodatkowo białaczkę:(

Jestem radosną i ciekawą świata dziewczynką, która pomimo młodego wieku już dużo przeszła (wielokrotne pobyty w szpitalu, operacja) i jeszcze długa droga przede mną.

Rodzice bardzo mnie kochają i chcieliby zapewnić mi jak najlepszy możliwy start w przyszłość, ale bez dodatkowego wsparcia  ich środki są ograniczone.

Pieniądze przekazane na subkonto pozwolą sfinansować dodatkowe terapie, specjalistyczne badania, sprzęt ortopedyczny, pomoce dydaktyczne i turnusy które umożliwią mi lepsze życie.

Przekaż proszę swój 1% na

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”

Numer KRS 0000186434

Cel szczegółowy:  Maja Szynol 715/S

Poza przekazaniem 1% można również dokonywać innych wpłat - darowizn na konto:

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”
Stawnica 33, 77-400 Złotów

Nr Konta 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010
z dopiskiem

„Na leczenie i rehabilitację Mai Szynol, symbol – 715/S”

Z góry dziękuję za pomoc!