KAROL KACZMARCZYK - 681/K

 

 

Karol urodził się 26.04.2012r. 

Już po urodzeniu podczas badań przesiewowych słuchu wyszły nieprawidłowości. Po szczegółowych badaniach okazało się, że Karol ma głęboki niedosłuch zmysłowo-nerwowy > 90db. W grudniu 2013 roku przeszedł operację wszepienia implantu ślimakowego.

W drugim miesiącu życia okazało się, że syn ma obniżone napięcie mięśniowe. Zaczęliśmy rehabilitację ruchową metodą Bobath. 

 U Karolka zdiagnozowano zaburzenia integracji sensorycznej (zaburzenia w przetwarzaniu informacji zmysłowych) a jego rozwój psychoruchowy jest opóźniony i nieharmonijny, dlatego też jest objęty wielospecjalistyczną opieką : psycholog, logopeda, surdologopeda, neurologopeda, pedagog, surdopedagog, zajęcia z SI, hipoterapia.

 Nasz syn odbiera świat inaczej niż my. Ma problemy z komunikacją, słabo nawiązuje kontakt wzrokowy,nie umie skupić się na jednyn zadaniu dłużej niż ok 5 min. Występuje u niego wiele zachowań stereotypowych charakterystycznych dla autyzmu, potrzebuje więcej czasu aby zaakceptować nowe pomieszczenie, najlepiej czuje się w domu wśród bliskich. 

Wierzymy, że intensywna terapia i leczenie podjęte właśnie tak wcześnie pomogą mu w drodze do samodzielności w przyszłości. Niestety  coraz trudniej jest nam pokryć  wydatki związane z leczeniem i rehabilitacją naszego synka. Dlatego też zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą o wparcie finansowe dla naszego dziecka.

Środki przekazane na subkonto pozwolą nam sfinansować wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne, dodatkowe terapie oraz pomoce dydaktyczne niezbędne dla dalszego rozwoju naszego syna.  

Jeśli zechcą Państwo pomóc naszemu synkowi, prosimy o przekazywanie wpłat - darowizn  na podane poniżej konto:

 Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”
Stawnica 33, 77-400 Złotów
SBL Zakrzewo

NIP 767-15-85-965, KRS 0000186434, REGON 0572125388

Nr Konta 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010
z dopiskiem:

681/K Kaczmarczyk Karol - darowizna 


Można także przekazać swój 1% podatku na konto:

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”

Numer KRS 0000186434

Cel szczegółowy: 681/K Karol Kaczmarczyk 


Za okazane wsparcie w imieniu Karolka i własnym DZIĘKUJEMY !!!!!!!!! :) 


Aleksandra i Przemysław Kaczmarczyk