FRANCISZEK PISKORZ - 408/P

Mózgowe porażenie dziecięce - niedowład spastyczny 4-kończynowy, Małogłowie,

Padaczka, Ślepota korowa, Porencefalia (poszerzenie układu komorowego)
 

Franek urodził się 19 maja 2014 r., w 30 tygodniu ciąży bliźniaczej i ważył jedynie 1665 g.
U Frania doszło do martwiczego zapalenia jelit, w wyniku którego przeszedł trzy ciężkie operacje. Przez 10 miesięcy miał wyłonioną ileostomię. Nie rozwijał się prawidłowo, miał coraz większe problemy z napięciem mięśniowym. Okazało się, że w którymś momencie, doszło do niedotlenienia i bardzo dużych uszkodzeń mózgu. W związku z tym rozwinęło się mózgowe porażenie dziecięce, małogłowie, uszkodzona została cała kora wzrokowa, do tego pojawiła się padaczka. W dalszym ciągu Franek nie siedzi samodzielnie, nie chwyta zabawek.

W miarę możliwości finansowych staramy się zapewnić Frankowi zajęcia z różnymi rehabilitantami. Franio powoli robi postępy, jednak częstotliwość wszystkich zajęć jest wciąż za mała.


Zwracamy się o pomoc w rehabilitacji i leczeniu Naszego Synka
Z góry dziękujemy wszystkim za okazane serce!

Rodzice – Agata i Olek Piskorz

 

Aby przekazać Frankowi 1% podatku w deklaracji PIT należy wpisać:

KRS 0000186434,
cel szczegółowy: 408/P, Franciszek Piskorz

 

 

 

Poza przekazaniem 1% podatku można dokonywać wpłat na nr konta:

89 8944 0003 0000 2088 2000 0010

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”

77-400 Złotów, Stawnica 33A

z dopiskiem: 408/P, Piskorz Franciszek - darowizna