JAKUB RYDZIK - 167/R

Jakub Rydzik (data ur. 2004.06.04)

Schorzenie: Autyzm.

My Rodzice Kuby bardzo dziękujemy Wszystkim, którzy wsparli nas w pomocy
dla Niego. Za wszystkie kwoty i wszelką pomoc -nawet te najmniejsze, ale tak
cenne dla nas i Kuby i naszych serc. Chcielibyśmy Wam wszystkim bardzo
podziękować i prosić o pamięć w przyszłym roku. Kuba bardzo dzielnie walczy
z chorobą i ciężko pracuje (pomimo czasem wielu łez i cierpienia nas
wszystkich) i dzięki temu osiąga efekty swojej terapii i leczenia. Jesteśmy
z Niego i jego walki bardzo dumni, a Wam bardzo wdzięczni. Dzięki Waszej
pomocy nasza walka może być łatwiejsza.

Pozdrawiamy Radek, Monika i Kuba

W imieniu Kubusia prosimy o wpłatę 1% podatku na rzecz Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ,,SŁONECZKO’’,
której podopiecznym jest Jakub. Bardzo Wszystkim dziękujemy za pomoc.

Przekazanie 1% nie generuje żadnych kosztów i problemów dla podatnika – zamiast oddać go Państwu oddaje go bezpośrednio osobie potrzebującej. 

  Aby przekazać 1% swojego podatku do organizacji pożytku publicznego, od 2007 r. nie musi podatnik sam dokonywać wpłaty na konto tej organizacji, a jedynie w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym podać wysokość wnioskowanej wpłaty, która nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 1% podatku należnego, oraz dane pozwalające na właściwe zidentyfikowanie organizacji pożytku publicznego, tj. numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Przekazanie 1 procenta podatku dochodowego na rzecz konkretnego podopiecznego fundacji następuje poprzez wpisanie w rubryce

 

KRS numeru- 0000186434

oraz

 „cel szczegółowy 1% w formularzu PIT - 167/R  nazwiska i imienia jak wyżej -czyli:
 
167/R Rydzik Jakub
-Bardzo ważne by wpisać najpierw numer 167/R następnie nazwisko a później imię

 

DAROWIZNY:

Wpłaty indywidualne prosimy kierować

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SŁONECZKO

Stawnica 33

 77-400 Złotów

Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie oddział Złotów

89 8944 0003 0000 2088 2000 0010

z dopiskiem 167/R Rydzik Jakub


Konta bankowe:

Spółdzielczy Bank Ludowy Zakrzewo Oddział w Złotowie

Darowizny na subkonta podopiecznych:

89 8944 0003 0000 2088 2000 0010 z dopiskiem 167/R Rydzik Jakub

Wpłaty zagraniczne w euro: kod SWIFT(BIC):

GBW CPL PP, PL 76 8944 0003 0000 2088 2000 0050  z dopiskiem 167/R Rydzik Jakub

Wpłaty zagraniczne w USD: kod SWIFT(BIC):

GBW CPL PP, PL 97 8944 0003 0000 2088 2000 0060  z dopiskiem 167/R Rydzik Jakub