MIŁOSZ i MATEUSZ KORDELLA - 418/K

Miłosz ma 9 lat . Ma autyzm, padaczkę lekoooporną która ostatnio bardzo się nasiliła, upośledzenie umiarkowane oraz autoimmunologiczne zapalenie tarczycy. Zaczął mówić w wieku 6 lat. Potrzebuje ciągłej intensywnej terapii i rehabilitacji - turnusów rehabilitacyjnych, logopedycznych, pomocy edukacyjnych, wsparcia..

Mateusz ma 10 lat i autyzm dziecięcy wysokofunkcjonujący. Mateusz mówi, ale komunikacja jest utrudniona. Mówi bardzo niewyraźnie i cicho. Zaburzone ma wiekszość sfer rozwoju zwłaszcze te dotyczące się zmysłów dotyku, słuchu, smaku i równowagi. Ma ogromne problemy z integracją się z rówieśnikami. Ma różne lęki, nadwraźliwości, fobie...

Terapia oraz leczenie chłopców jest bardzo kosztowne, lecz przynoszą oczekiwane rezultaty. Bez nich chłopcy nie będą mieli szansy na wyrównanie braków oraz na samodzielne życie w przyszłości.

Bardzo prosimy o wsparcie - sami nie dajemy radę podołać tym wszystkim wydatkom..zwykle wybieramy na które dziecko tym razem wystarczy nam środków..to bardzo trudny wybór

 

 

Przekaż swój 1% na:
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”
Numer KRS 0000186434
Cel szczegółowy: Miłosz Kordella 418/K
Poza przekazaniem 1% można również dokonywać innych wpłat - darowizn na konto:
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”
Stawnica 33, 77-400 Złotów
SBL Zakrzewo
Nr Konta 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010
z dopiskiem
„Na leczenie i rehabilitację Miłosza Kordella 418/K"

 

Przekaż swój 1% na:


Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”


Numer KRS 0000186434


Cel szczegółowy: Miłosz i Mateusz Kordella 418/K


 Można również dokonywać innych wpłat - darowizn na konto:


Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”

Stawnica 33, 77-400 Złotów

SBL Zakrzewo

Nr Konta 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010

z dopiskiem


„Na leczenie i rehabilitację Miłosz i Mateusz Kordella 418/K"


Miłoszek